บจ.คริสตัล เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คริสตัล เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015587
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000,000
🏢 ที่อยู่:

999/227 หมู่ที่ 13, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment