หจ.ภรณ์พิชา ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ภรณ์พิชา ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565003218
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

13/2 หมู่ที่ 11, ต.บางโฉลง, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment