หจ.เอ.ที. ออโต้เทค

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ.ที. ออโต้เทค ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002815
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

63/33 หมู่ที่ 23, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.