หจ.เต่าตูดห้อย ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เต่าตูดห้อย ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002882
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

188/187 หมู่ที่ 4, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment