หจ.เอเค อาคม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอเค อาคม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002831
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

120/103 หมู่ที่ 6, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment