บจ.ฟิวเจอร์ ฟอร์ ทูเดย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฟิวเจอร์ ฟอร์ ทูเดย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565074877
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

119/274 ซอยนวมินทร์ 101, แขวงนวมินทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร, 10240

Leave a Comment