บจ.มีรอยยิ้มไม่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มีรอยยิ้มไม่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565077051
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

36/77 หมู่บ้าน อู่ทอง หมู่ที่ 2ซอย 20 สุขาภิบาล 5 ถนนรามอินทรา, แขวงท่าแร้ง, เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร, 10220

Leave a Comment