บจ.บีแอนด์บี รุ่งเรือง 2022 ทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บีแอนด์บี รุ่งเรือง 2022 ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0935565000523
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

176 หมู่ที่ 3, ต.ดอนทราย, อ.ควนขนุน, จ.พัทลุง, 93110

Leave a Comment