บจ.คาซ่า เมอรี่เมทริค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คาซ่า เมอรี่เมทริค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0935565000477
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

163/1 หมู่ที่ 8, ต.ควนขนุน, อ.เขาชัยสน, จ.พัทลุง, 93130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.