หจ.เอสพีเอฟ999

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอสพีเอฟ999 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0933565000386
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

426 หมู่ที่ 1, ต.ควนขนุน, อ.เขาชัยสน, จ.พัทลุง, 93130

Leave a Comment