หจ.มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0933565000378
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

126/3 ถนนวีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา, ต.คูหาสวรรค์, อ.เมืองพัทลุง, จ.พัทลุง, 93000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.