บจ.ชาแนล ริชเชส กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ชาแนล ริชเชส กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0925565000728
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

200/2 หมู่ที่ 5, ต.บ้านโพธิ์, อ.เมืองตรัง, จ.ตรัง, 92000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.