บจ.7 คาบสมุทร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.7 คาบสมุทร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0915565000329
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

1120 หมู่ที่ 3, ต.กำแพง, อ.ละงู, จ.สตูล, 91110

Leave a Comment