บจ.นุลฟา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นุลฟา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0915565000299
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

19 หมู่ที่ 2, ต.ควนสตอ, อ.ควนโดน, จ.สตูล, 91160

Leave a Comment