บจ.โจ๊ก สงขลา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โจ๊ก สงขลา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003506
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

39/26 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1, ต.หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Leave a Comment