บจ.วายพีเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วายพีเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003484
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

777/152 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช, ต.สำนักขาม, อ.สะเดา, จ.สงขลา, 90120

Leave a Comment