บจ.รักษาความปลอดภัย เจเอส เบสท์ เซอร์วิสซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.รักษาความปลอดภัย เจเอส เบสท์ เซอร์วิสซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003476
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

171/2 หมู่ที่ 9, ต.ชิงโค, อ.สิงหนคร, จ.สงขลา, 90280

Leave a Comment