บจ.เค.เอ็น. การค้าอุตสาหกรรม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค.เอ็น. การค้าอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003468
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

22/37 หมู่บ้าน พฤกษา การ์เดนโฮม ถนนหยงสตาร์, ต.บ้านพรุ, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90250

Leave a Comment