บจ.เดอะ นิช 2022 (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ นิช 2022 (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003310
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

95 ซอย19 (รัตนอุทิศ), ต.หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Leave a Comment