บจ.ยูฟ่า อินฟินิตี้ 2021 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ยูฟ่า อินฟินิตี้ 2021 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003301
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

394/5 ถนนกาญจนวนิช, ต.บ้านพรุ, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.