บจ.เจแซด คอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจแซด คอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565002909
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

96 ซอย นวลแก้วอุทิศ, ต.หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.