หจ.ริสกี บาย เอ็น.วาย ช้อป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ริสกี บาย เอ็น.วาย ช้อป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903565001277
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

56 หมู่ที่ 1, ต.คู, อ.จะนะ, จ.สงขลา, 90130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.