หจ.เอ็นวี ฟู๊ดแอนด์ฟรุ๊ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็นวี ฟู๊ดแอนด์ฟรุ๊ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903565001153
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

137/1 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านแม่เตย ถนนกาญจนวนิช, ต.ท่าข้าม, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Leave a Comment