บจ.ท่าแซะการเกษตร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ท่าแซะการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000702
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

144/1 หมู่ที่ 2, ต.ทรัพย์อนันต์, อ.ท่าแซะ, จ.ชุมพร, 86140

Leave a Comment