หจ.ฟาร์มบ้านสวนลุงหนวด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ฟาร์มบ้านสวนลุงหนวด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0863565000352
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

46/2 หมู่ที่ 5, ต.ท่าแซะ, อ.ท่าแซะ, จ.ชุมพร, 86140

Leave a Comment