บจ.มานิตย์พลาสติกระนอง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มานิตย์พลาสติกระนอง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0855565000265
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

59/2 หมู่ที่ 4, ต.บางนอน, อ.เมืองระนอง, จ.ระนอง, 85000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.