บจ.ไลฟ์ อีส กู๊ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไลฟ์ อีส กู๊ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565006174
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

55/6 หมู่ที่ 5, ต.บ้านใต้, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84280

Leave a Comment