บจ.ทองจันทร์นำโชค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทองจันทร์นำโชค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005917
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

2/193 หมู่ที่ 4, ต.ทุ่งกง, อ.กาญจนดิษฐ์, จ.สุราษฎร์ธานี, 84290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.