บจ.ทรอปิคอล โฮม เกาะพะงัน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทรอปิคอล โฮม เกาะพะงัน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005879
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

137/42 หมู่ที่ 1, ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.