บจ.ลาบราเวิล์ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ลาบราเวิล์ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005704
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

43/5 หมู่ที่ 5, ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84280

Leave a Comment