บจ.เอชเอ็มเอช บิวดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอชเอ็มเอช บิวดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005623
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

39/19 หมู่ที่ 1, ต.อ่างทอง, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.