บจ.เอ บี อาร์ เอ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ บี อาร์ เอ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005615
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

128/10 หมู่ที่ 1, ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84280

Leave a Comment