บจ.นิวบีลิทิ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นิวบีลิทิ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005330
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

199/350 หมู่ที่ 1, ต.บ่อผุด, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84320

Leave a Comment