บจ.ฮังกรี ไวกิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฮังกรี ไวกิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005259
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

109/10 หมู่ที่ 3, ต.มะเร็ต, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84310

Leave a Comment