บจ.แก้วมณี ค้าเหล็ก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แก้วมณี ค้าเหล็ก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005208
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

123/2 หมู่ที่ 1, ต.เวียง, อ.ไชยา, จ.สุราษฎร์ธานี, 84110

Leave a Comment