บจ.พะงัน สโตเรจ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พะงัน สโตเรจ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005160
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

21/1 หมู่ที่ 2, ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84280

Leave a Comment