บจ.เจริญวงค์ 1985 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจริญวงค์ 1985 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005101
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

200/32 หมู่ที่ 1, ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84280

Leave a Comment