บจ.เค แซด เค เร้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค แซด เค เร้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565004902
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

3/155 หมู่ที่ 2, ต.บ่อผุด, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84320

Leave a Comment