บจ.ตรีเดวี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ตรีเดวี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565004848
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

142/52 หมู่ที่ 4, ต.มะเร็ต, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84310

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.