บจ.ริบบิ้น แบรนด์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ริบบิ้น แบรนด์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565004830
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

80/4 หมู่ที่ 3, ต.บ่อผุด, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84320

Leave a Comment