บจ.คันทรี่ ไอส์แลนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คันทรี่ ไอส์แลนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565004805
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

317/1 หมู่ที่ 3, ต.ตลิ่งงาม, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84140

Leave a Comment