หจ.ธนินท์ทรัพย์รุ่งเรือง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ธนินท์ทรัพย์รุ่งเรือง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0843565001251
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

125/1 ถนนจุลจอมเกล้า, ต.ท่าข้าม, อ.พุนพิน, จ.สุราษฎร์ธานี, 84130

Leave a Comment