หจ.กุ้ยหลินแก๊ส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กุ้ยหลินแก๊ส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0843565001227
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

5/1 หมู่ที่ 6, ต.ต้นยวน, อ.พนม, จ.สุราษฎร์ธานี, 84250

Leave a Comment