บจ.คาซ่า ไทเกอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คาซ่า ไทเกอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009271
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

65/33 หมู่ที่ 2, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Leave a Comment