บจ.เอ แอนด์ อี คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ แอนด์ อี คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009157
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

3/56 หมู่ที่ 5 ถนนเทพกระษัตรี, ต.ศรีสุนทร, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Leave a Comment