บจ.เมอร์แกน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เมอร์แกน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009131
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

310/116 หมู่ที่ 1, ต.เทพกระษัตรี, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Leave a Comment