บจ.โดเนทเทลลี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โดเนทเทลลี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009041
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

65/2 หมู่ที่ 6, ต.ศรีสุนทร, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

1 thought on “บจ.โดเนทเทลลี่ จำกัด”

Leave a Comment