บจ.พัตรพิมล คอนซัลติ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พัตรพิมล คอนซัลติ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008959
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

111/303 หมู่ที่ 8, ต.ป่าคลอก, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.