บจ.เบธเอล เฮ้าส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เบธเอล เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008771
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

70 ถนนปฎัก, ต.กะรน, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83100

Leave a Comment