บจ.มูนฟอกซ์ เกมส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มูนฟอกซ์ เกมส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008347
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

55/674 หมู่ที่ 2, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Leave a Comment